CĂN HỘ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN CẦN BÁN


du-an-ha-do-mat-bang

line

Đăng ký nhận Danh sách căn hộ Sang Nhượng dự án Hado Centrosa Garden Quận 10 –  mới nhất tháng 6/2019

du-an-ha-do-lo-goCĂN 1PN + 1 ĐA NĂNG: 56-60m2 giá 2.9 – 3.5 tỷ/căn (đã VAT).

du-an-ha-do-lo-goCĂN 2PN + 2WC: 87-97m2 giá 4.3 tỷ – 4.7 tỷ/căn (đã VAT).

du-an-ha-do-lo-goCĂN 2PN + 1 ĐA NĂNG: 107m2 giá 4.9 – 5.6 tỷ/căn (đã VAT).

du-an-ha-do-lo-goCĂN 3PN + 1 ĐA NĂNG: 138m2 giá 6.8 – 7.5 tỷ/căn (đã VAT)


THIẾT KẾ CĂN HỘ

Căn Hộ Mẫu

Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai14
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai14
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai12
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai11
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai9
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai7
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai8
Du-an-ha-do-can-ho-2pn+-phong-ngu-loai12
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai2
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai1
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai4
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai3
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai5
Du-an-ha-do-can-ho-3pn+-phong-ngu-loai6
Du-an-ha-do-can-ho-2pn+-phong-ngu-loai8
Du-an-ha-do-can-ho-2pn+-phong-ngu-loai6
Du-an-ha-do-can-ho-2pn+-phong-ngu-loai5
Du-an-ha-do-can-ho-2pn+-phong-ngu-loai2
Du-an-ha-do-can-ho-2-phong-ngu-loai8
Du-an-ha-do-can-ho-1-phong-ngu-loai7
Du-an-ha-do-can-ho-2-phong-ngu-loai3
Du-an-ha-do-can-ho-2-phong-ngu-loai6
Du-an-ha-do-can-ho-2-phong-ngu-loai7
Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai14Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai12Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai11Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai9Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai7Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai8Du An Ha Do Can Ho 2pn+ Phong Ngu Loai12Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai2Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai1Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai4Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai3Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai5Du An Ha Do Can Ho 3pn+ Phong Ngu Loai6Du An Ha Do Can Ho 2pn+ Phong Ngu Loai8Du An Ha Do Can Ho 2pn+ Phong Ngu Loai6Du An Ha Do Can Ho 2pn+ Phong Ngu Loai5Du An Ha Do Can Ho 2pn+ Phong Ngu Loai2Du An Ha Do Can Ho 2 Phong Ngu Loai8Du An Ha Do Can Ho 1 Phong Ngu Loai7Du An Ha Do Can Ho 2 Phong Ngu Loai3Du An Ha Do Can Ho 2 Phong Ngu Loai6Du An Ha Do Can Ho 2 Phong Ngu Loai7

BÁN CĂN HỘ